Zonopschool

Wat is Zon op School?

Zon op School is een project van deA in samenwerking met de scholen van Leerplein055, PCBO Apeldoorn, Aventurijn en Jacobus Fruytier Scholengemeenschap. Doel van het project is om leerlingen bewust te maken van het gebruik van groene energie, schoolgebouwen duurzamer te maken en de energierekening omlaag te brengen. Het plaatsen van zonnepanelen en een lespakket maken deel uit van het project. Het project wordt financieel tevens ondersteund door de provincie Gelderland.

Wat betekent Zon op School voor de school?

De school wekt groene elektriciteit op. De hoeveelheid elektriciteit is straks precies te volgen op de website http://www.zonopschool-stedendriehoek.nl/ De school krijgt ondersteuning bij het lespakket over zonne-energie.

Wat betekent Zon op School voor de leerlingen?

De leerlingen krijgen les over zonne-energie. Daarvoor is een speciaal lespakket gemaakt voor de scholen. De leerlingen kunnen ook op een website zien hoeveel elektriciteit wordt opgewekt.

Heeft deA ervaring met Zon op School?

deA heeft met het project Zon op School inmiddels 16 scholen in Apeldoorn van zonnepanelen voorzien. De leerlingen op deze scholen hebben nu regelmatig les over schone energie en zien op de website hoeveel elektriciteit ‘hun’ panelen produceren.

Zoncertificaten

Waarom is de verkoop van zoncertificaten nodig?

Als u als ouder een zoncertificaat van 50 euro koopt, legt de provincie een bedrag van 40 euro bij. Dus elke 50 euro die u inlegt, levert 90 euro op. We hebben de subsidie nodig om de panelen te kunnen financieren en te zorgen dat het betaalbaar is voor de school.

Kan ik zelf kiezen voor welke school ik zoncertificaten koop?

Ja, op de website kunt u aangeven voor welke school u zoncertificaten wilt kopen. Als uw eigen school er al voldoende heeft verkocht, kunt u dus voor een andere school een zoncertificaat kopen.

Kunnen bedrijven ook zoncertificaten kopen?

Nee, dat kunnen alleen natuurlijke personen. deA wil namelijk gebruik maken van de provinciale subsidieregeling voor lokale energiebedrijven en deze subsidieregeling vermeerdert alleen de bijdragen van natuurlijke personen.

Op welke naam staat het zoncertificaat?

U kunt op het inschrijfformulier aangeven op welke naam u het zoncertificaat wilt hebben. Dat kan dus ook uw (klein)kind zijn of iemand anders. Bent u dat vergeten te vermelden? Geen probleem, stuur in dat geval een mailtje naar Energiebedrijf@de-A.nl.

Wat levert het zoncertificaat op voor mij als koper?

Door een certificaat te kopen, krijgt u 3% rente op het bedrag dat u inlegt. Dat is meer rente dan bij een spaarrekening op de bank. U legt 50 euro in en krijgt na 6 jaar 60 euro terug.

Tot wanneer kan ik zoncertificaten kopen?

Er geldt een maximum voor het aantal uit te geven zoncertificaten. Zolang dat maximum nog niet bereikt is, kunt u zoncertificaten kopen. Op de site wordt de voortgang vermeld.

Wanneer wordt het geld voor de zoncertificaten afgeschreven?

Het bedrag wordt pas afgeschreven als er de financiering helemaal rond is. Dat betekent dat dan alle certificaten verkocht zijn en de subsidie definitief toegekend is. U krijgt dan bericht.

Wanneer krijg ik het zoncertificaat?

Het zoncertificaat krijgt u toegestuurd of overhandigd op het moment dat de zonnepaneleninstallatie op de school feestelijk in gebruik wordt genomen.

Risico's

Zijn de zonnepanelen verzekerd?

Ja, de zonnepanelen zijn verzekerd tegen o.a. diefstal, vandalisme, brand en stormschade.

Hoe weet ik dat ik over 6 jaar 60 euro terug krijg?

Uit de businesscase blijkt dat deA dit waar kan maken en dit komt mede doordat de provincie de bijdragen van ouders in de vorm van zoncertificaten vermeerdert. Op die manier kan deA een rendement van circa 3% echt waarmaken.
Verder is deA een energiecoöperatie, waarbij de leden uiteindelijk het beleid bepalen. Dit zorgt er mede voor dat deA op financieel gebied zeer zorgvuldig opereert en geen onnodige risico’s zal nemen. Dat staan de 350 leden, die gezamenlijk eigenaar zijn, gewoon niet toe. Eén van de kernwaarden van deA is niet voor niets continuïteit.
Alleen in het geval deA binnen 6 jaar failliet zou gaan, kan het natuurlijk niet meer waargemaakt worden.

Bij wie kan ik terecht met mijn vragen?

U kunt natuurlijk de directeur benaderen van uw school. U kunt ook altijd bij deA terecht met uw vragen. E-mail: info@de-A.nl, tel. 055 368 3366