Jacobus Fruytier scholengemeenschap start verkoop Zoncertificaten

De Jacobus Fruytier scholengemeenschap is deze week gestart met Zon op School. De leerlingen verkopen Zoncertificaten om 252 zonnepanelen op het dak te leggen op hun gebouw aan de Anklaarseweg. De school vindt het belangrijk om “goed met de schepping om te gaan en jongeren daar al vroeg bij te betrekken.” Duurzame, niet vervuilende energie opwekken is daar een onderdeel van.

Levert iets op

Om het project te laten slagen, wordt financiële hulp gevraagd van zowel de ouders van de leerlingen als bewoners van Kerschoten. Maar iedereen kan aan de actie meedoen. Een zoncertificaat kost 50 euro. Na zes jaar krijgt een deelnemer hiervoor 60 euro terug.
Grotendeels is de financiering van het zonnedak rond. De bedoeling is om met de verkoop van de zoncertificaten 25% van de benodigde investering op te halen. Want als dat lukt draagt ook de provincie Gelderland financieel bij. Iedereen die wil, kan helpen door een zoncertificaat te kopen.
Koop een zoncertificaat>

Waarom duurzaam?

Energie die is opgewekt uit kolen of gas, is vervuilend. Die belast ons milieu en klimaat. Ook raken voorraden op. Daarom is het belangrijk dat we minder energie gebruiken en omschakelen naar hernieuwbare energie: energie van bronnen die niet opraken zoals zon, wind, water. Ook in onze eigen omgeving. Het is belangrijk jongeren hier vertrouwd mee te maken, want het gaat om hun dagelijks leven en hun toekomst.
Meer over Zon op School>

Zeventiende school

Eerder werkte de school al aan de verduurzaming van het gebouw door een speciaal isolerend dak en een eerste dak met zonnepanelen. Aangezien er ruimte is om meer energie op te wekken op het dak, gaat de school nu aan de slag met Zon op School. De Jacobus Fruytier scholengemeenschap is de eerste middelbare school die met Zon op School meedoet. Zestien basisscholen in de gemeente Apeldoorn gingen hen voor in de afgelopen twee jaar. Bij alle voorgaande scholen is de actie geslaagd en liggen de panelen inmiddels op het dak.
Alle scholen>

Zon op School

Zon op School voor de Jacobus Fruytier scholengemeeschap is een project met deA en Kerschoten Energie Neutraal. Doel van het project is om leerlingen bewust te maken van het gebruik van groene energie en om schoolgebouwen duurzamer te maken. Het project wordt financieel ondersteund door de Provincie Gelderland.
Meer informatie>

Hoeveel Zoncertificaten zijn er al verkocht? Bekijk hier de stand>