Wanneer krijg ik het zoncertificaat?

Het zoncertificaat krijgt u toegestuurd of overhandigd op het moment dat de zonnepaneleninstallatie op de school feestelijk in gebruik wordt genomen.

Posted in: Zoncertificaten