Kunnen bedrijven ook zoncertificaten kopen?

Nee, dat kunnen alleen natuurlijke personen. deA wil namelijk gebruik maken van de provinciale subsidieregeling voor lokale energiebedrijven en deze subsidieregeling vermeerdert alleen de bijdragen van natuurlijke personen.

Posted in: Zoncertificaten