Kan ik zelf kiezen voor welke school ik zoncertificaten koop?

Ja, op de website kunt u aangeven voor welke school u zoncertificaten wilt kopen. Als uw eigen school er al voldoende heeft verkocht, kunt u dus voor een andere school een zoncertificaat kopen.

Op welke naam staat het zoncertificaat?

U kunt op het inschrijfformulier aangeven op welke naam u het zoncertificaat wilt hebben. Dat kan dus ook uw (klein)kind zijn of iemand anders. Bent u dat vergeten te vermelden? Geen probleem, stuur in dat geval een mailtje naar Energiebedrijf@de-A.nl.

Wanneer krijg ik het zoncertificaat?

Het zoncertificaat krijgt u toegestuurd of overhandigd op het moment dat de zonnepaneleninstallatie op de school feestelijk in gebruik wordt genomen.

Wat levert het zoncertificaat op voor mij als koper?

Door een certificaat te kopen, krijgt u 3% rente op het bedrag dat u inlegt. Dat is meer rente dan bij een spaarrekening op de bank. U legt 50 euro in en krijgt na 6 jaar 60 euro terug.

Wanneer wordt het geld voor de zoncertificaten afgeschreven?

Het bedrag wordt pas afgeschreven als er de financiering helemaal rond is. Dat betekent dat dan alle certificaten verkocht zijn en de subsidie definitief toegekend is. U krijgt dan bericht.

Tot wanneer kan ik zoncertificaten kopen?

Er geldt een maximum voor het aantal uit te geven zoncertificaten. Zolang dat maximum nog niet bereikt is, kunt u zoncertificaten kopen. Op de site wordt de voortgang vermeld.

Waarom is de verkoop van zoncertificaten nodig?

Als u als ouder een zoncertificaat van 50 euro koopt, legt de provincie een bedrag van 40 euro bij. Dus elke 50 euro die u inlegt, levert 90 euro op. We hebben de subsidie nodig om de panelen te kunnen financieren en te zorgen dat het betaalbaar is voor de school.

Kunnen bedrijven ook zoncertificaten kopen?

Nee, dat kunnen alleen natuurlijke personen. deA wil namelijk gebruik maken van de provinciale subsidieregeling voor lokale energiebedrijven en deze subsidieregeling vermeerdert alleen de bijdragen van natuurlijke personen.