De Fakkel doet mee met Zon op School. Hiervoor heeft de school de afgelopen tijd zoncertificaten verkocht. De verkoop hiervan is op 10 juli 2015 gesloten. De Fakkel heeft 116 zoncertificaten (van de 130) verkocht. Dat is een mooie score! De overgebleven 14 certificaten zijn overgenomen door andere PCBO-scholen die hebben meegdaan. Hierdoor kan ook de Fakkel voor de volle 100%  profiteren van Zon op School.

Na de zomervakantie plaatsen

Provincie Gelderland verdubbelt het bedrag dat is opgehaald met de certificaten. Zodra dat bedrag binnen is, kunnen de zonnepanelen op het dak gelegd worden. We verwachten dat dat na de zomervakantie gedaan kan worden.

Kopers bedankt!

De Fakkel, PCBO Apeldoorn en deA bedanken alle mensen die een zoncertificaat hebben gekocht. Dankzij u kan dit project gerealiseerd worden. Het in gebruik nemen van de panelen, gaan we uiteraard vieren. Via de mail ontvangen de kopers hiervoor een uitnodiging.