Aventurijn doet mee met Zon op School. Hiervoor heeft Aventurijn zoncertificaten verkocht. De verkoop hiervan is op 10 juli 205 gesloten. Aventurijn heeft 86 certificaten (van de 100) verkocht. Daarmee is het zeker dat de school zonnepanelen krijgt  en de kinderen het lespakket. Aan de hand van de offerte van de installateur wordt bekeken hoeveel zonnepanelen er precies gelegd kunnen worden.

Na de zomervakantie plaatsen

Provincie Gelderland verdubbelt het bedrag dat is opgehaald met de certificaten. Zodra dat bedrag binnen is, kunnen de zonnepanelen op het dak gelegd worden. We verwachten dat dat na de zomervakantie gedaan kan worden.

Kopers bedankt!

Aventurijn foto gebouwAventurijn en deA bedanken alle mensen die een zoncertificaat hebben gekocht. Dankzij u kan dit project gerealiseerd worden. Het in gebruik nemen van de panelen, gaan we uiteraard vieren. Via de mail ontvangt u hiervoor een uitnodiging.