Zon op School groot succes

De zeven (basis)scholen die meedoen met Zon op School hebben allemaal voldoende zoncertificaten verkocht. Dit betekent dat alle scholen straks panelen op het dak krijgen en een interessant lespakket voor de kinderen. Provincie Gelderland verdubbelt het bedrag dat is opgehaald met de verkoop van de certificaten. Zodra dat bedrag binnen is, wordt gestart met de uitvoering.

Afgelopen zes weken hebben Het Web, De Mheen, De Fakkel, De Gong, Koningin Wilhelminaschool, Willem van Oranje en Aventurijn alles uit de kast gehaald om de zoncertificaten van hun school te verkopen. Dat is goed gelukt. Veel ouders, familie en buren hebben certificaten gekocht. Ook andere Apeldoorners en leden van deA hebben meegeholpen. Samen kochten zij 936 certificaten. Michael Boddeke, directeur deA: ‘Het is geweldig om te zien dat zoveel Apeldoorners het belangrijk vinden dat de scholen panelen op het dak krijgen en dat kinderen al jong bewust worden gemaakt van het belang van schone energie. We willen dan ook graag iedereen bedanken die heeft meegedaan.’

Na de zomervakantie plaatsen
Provincie Gelderland verdubbelt het bedrag van de verkoop van de certificaten. Zodra dat geld binnen is, wordt gestart met de uitvoering. Naar verwachting komen bij de meeste scholen na de zomervakantie de panelen op het dak. Bij basisschool De Gong en Het Web zal dit later plaats vinden. Deze twee scholen krijgen een nieuw gebouw, de installatie van de panelen wordt tijdens de bouw meegenomen. De ingebruikname van de panelen wordt uiteraard met de kopers van de certificaten, kinderen en leerkrachten gevierd.

De Fakkel wil goede voorbeeld geven

Basisschool De Fakkel doet mee met Zon op School. Peter Dijkhuis, directeur, vertelt waarom. ‘De Fakkel is een ‘oude’ school in de wijk Zuid (Brummelhof) en dat betekent dat het gebouw extra aandacht vraagt van ons als bewoners. We moeten heel bewust, misschien wel meer dan bij nieuwere gebouwen, omgaan met ons energiegebruik. Daar zijn wij ons als leerkrachten en ouders terdege van bewust; maar zeker ook de kinderen.

In de lessen, vooral bij de zaakvakken Aardrijkskunde en Biologie/ Natuurkunde, besteden we aandacht aan de opwekking van energie en hoe hier mee om te gaan. Ook bij het rekenen is dat het geval. Meterstanden worden bijgehouden en in de bovenbouwgroepen verwerkt in grafieken. De uitroep van een van de kinderen: ‘kost dat zoveel’, zegt wel genoeg.

We hebben als school een voorbeeldfunctie en het zou geweldig zijn als wij via de zonnepanelen op onze school, dit ook echt kunnen ‘beleven’. Praten over duurzame energie is mooi, maar een voorbeeld geven door panelen op je dak te plaatsen is het onderwijs ook zichtbaar maken.’

Kon. Wilhelmina School koploper Zon op School

De scholen, die meedoen met Zon op School, zijn druk bezig met de verkoop van Zoncertificaten. Koploper op dit moment is de Koningin Wilhelmina School (KWS). Deze school heeft al meer dan de helft van de certificaten verkocht. Directeur Fred Niezink vertelt over de actie op zijn school.

Belangrijk om mee te doen

Fred Niezink: ‘Ik vind het belangrijk dat onze school meedoet met Zon op School zodat we zonnepanelen op het dak krijgen. Thuis heb ik ook panelen en het leek mij ook goed voor de KWS omdat ik vind dat we zoveel mogelijke gebruik moeten maken van zonne-energie in plaats van fossiele brandstoffen. Als school geef je zo het goede voorbeeld voor de kinderen en je kunt ze direct laten zien wat het oplevert.’

Blijven communiceren

‘Hoe de ouders reageren? De ouders die zelf enthousiast zijn over zonnepanelen, reageren natuurlijk heel positief. Ook oud-ouders reageren omdat we er in het verleden al vaker over gesproken hebben. Met de verkoop van de certificaten loopt het goed. Je merkt wel dat je er continu aandacht aan moet besteden. Dat doe ik vooral via e-mail en facebook. Ook vraag ik aan de leerkrachten om er aandacht aan te besteden in de klas. Het is echt belangrijk om er regelmatig over te communiceren. Op dit moment hebben we 57% van de certificaten verkocht.’

 

Ook energie afnemen van deA?

Enthousiast geworden over Zon op School en schone energie? Dan is het wellicht ook iets voor u om klant te worden bij deA. U kunt bij deA zowel stroom als gas afnemen tegen een aantrekkelijke prijs. De stroom is afkomstig van bronnen uit Apeldoorn: Attero, Waterschap Vallei en Veluwe en Kalvermesterij Kroes. Voor de levering van energie werken we samen met Greenchoice en overstappen gaat heel gemakkelijk. U vult op de website een formulier in en de rest regelen wij. Ook het opzeggen van uw huidige leverancier wordt door ons verzorgd. Met het geld dat deA hiermee verdient, kunnen we weer nieuwe schone energie-projecten opstarten in Apeldoorn. Uw geld wordt dus ook nog eens goed besteed.

Naar het overstapformulier

Kopers bedankt!

Graag willen wij de mensen die nu al een zoncertificaat hebben gekocht bedanken! U bent de kopers van het eerste uur en dankzij u kunnen we straks de panelen op het dak van de school leggen. Maar we zijn er nog niet! Voor de meeste scholen moeten er nog wel een aantal verkocht worden. Wilt u meehelpen door erover te vertellen op het schoolplein, in uw familie of wellicht in de buurt? U helpt de school er enorm mee.

Vliegende start Zon op School

Alle zeven scholen die meedoen met Zon op School zijn begonnen! Samen met de kinderen is de start feestelijk gevierd op de scholen. En nu aan de slag met de verkoop van zoncertificaten! Op sommige scholen gaat dat in vliegende vaart. Zo heeft de Koningin Wilhelmina School al 44% van de certificaten verkocht. Ook Het Web en De Mheen doen het goed. Bij hun staat de teller op 20%. Op de website www.de-A.nl/zonopschool kunt u van alle scholen de stand volgen. Zodra alle certificaten zijn verkocht, kunnen de zonnepanelen op het dak worden gelegd.

_76D1743AftrapZonopDakHetWebagricolastr08AftrapZonopDakHetWebentaanstr11

Opbrengst zonnepanelen live te volgen

Zon op School is in 2014 gestart met drie scholen van Leerplein055. Voor de zomervakantie van 2014 zijn de zonnepanelen op de daken van de scholen geplaatst en de leerlingen maken inmiddels volop gebruik van het lespakket. Onderdeel van het lespakket is de website waarop de opbrengst live te volgen is. Op de website kunnen de kinderen ook de opbrengst vergelijken met de andere scholen die meedoen.

 

7 basisscholen aan de slag met Zon op School

Zon op School is een aansprekend concept! Dat blijkt wel uit het grote aantal basisscholen dat dit jaar meedoet met het project. Naast, twee basisscholen van leerplein055, doen dit jaar ook vier scholen van PCBO en Aventurijn in Loenen mee. Na de meivakantie gaat Zon op School van start. Ouders van de leerlingen en andere belangstellenden kunnen bijdragen in het project door een Zoncertificaat af te nemen. De investering in het certificaat ontvangen zij na zes jaar met een klein rendement terug.

Zon op School is een project van deA in samenwerking met de diverse basisscholen in Apeldoorn. Met Zon op School maken we kinderen bewust van het gebruik van groene energie, maken we schoolgebouwen duurzamer en brengen we de energierekening omlaag. Dit doen we door zonnepanelen op het dak te leggen, de opbrengst te laten zien via een speciale website en een interessant lespakket aan te bieden.